B-samfundet

Nutidens samfund

8-16 samfundet

Skole
Arbejde
Helbred

B-samfundet

Et fleksibelt samfund, der understøtter alle døgnrytmer

Skole
Arbejde
Helbred